Studenci iberystyki w projekcie translatorskim TRAD-COL

Z przyjemnością informujemy, że studenci III roku iberystyki UMCS ze specjalności traduktologicznej od ubiegłego roku uczestniczą w międzynarodowym projekcie translatorskim TRAD-COL: Traducir colectivamente la voz lírica, koordynowanym przez p. dr Joelle Guatelli-Tedeschi z Uniwersytetu w Grenadzie (Hiszpania).

W projekcie trwającym od marca 2014 r. do maja 2015 r. mającym na celu przygotowanie 6-językowego tłumaczenia antologii poezji arabskiej poświęconej tematyce Al Andalus, biorą udział studenci oraz koordynatorzy uniwersytetów z różnych krajów: Algierii, Hiszpanii, Maroka, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz Włoch.
Tłumaczenie utworów lirycznych wymaga dużej wrażliwości i specjalnych predyspozycji niezbędnych do rozszyfrowywania niejednokrotnie głęboko ukrytych znaczeń. Praca zespołowa prowadzona w ramach projektu pokazała złożoność problemów, z jakimi musi się zmierzyć autor przekładu poetyckiego. Podczas spotkań studenci mogli zaobserwować wieloznaczność tekstów lirycznych, która za każdym razem prowadziła do bogactwa propozycji interpretacyjnych każdego tłumaczonego utworu. Zwrócili uwagę na konieczność poznania związków historii i kultury Hiszpanii ze światem arabskim. Mieli również okazję do odkrywania bogactwa ojczystego języka. Podczas pracy ujawiły się prawdziwe translatorskie talenty.
Do tej pory, pod kierunkiem dr Elżbiety Bender z Zakładu Studiów Hispanistycznych IFR, studenci przygotowali polskie wersje ponad dwudziestu utworów poetyckich. W maju tego roku w Grenadzie odbędą się czterodniowe warsztaty, w czasie których przedstawiciele wszystkich uniwersytetów opracują ostateczną wersję antologii. Będzie to międzynarodowe spotkanie, okazja do wymiany doświadczeń i zwieńczenie dwuletniej pracy translatorskiej.  

A oto próbka pracy młodych translatorów:
Sewilla

Więc to Ty, Sewillo,
piękniejsza aniżeli jakiekolwiek me wyobrażenie.
Próbują wabić mnie różne fantazje
Lecz je odrzucam, by ujrzeć Cię prawdziwą.
Czuję zapach Twój w brzmieniu flamenco
woni migdału i pomarańczy
i tą jednością się rozkoszuję.

 Widziałem kiedyś księżyc
Wysoko ponad palmą,
co jak łza smutku nieprzemijająca
snuje opowieść o latach tragedii
i w ciszy płacze za Tobą...o, Ukochana!

    Aktualności