Środki finansowe dla uczestników studiów doktoranckich w 2019 r.

Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz kierownicy studiów doktoranckich informują, że na Wydziale Humanistycznym UMCS w 2019 roku nie będzie przeprowadzany konkurs związany z podziałem środków przeznaczonych dla uczestników studiów doktoranckich.

Każdy uczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie środków finansowych (przeznaczonych na udział w konferencjach, kwerendach bibliotecznych i archiwalnych, literaturę przedmiotu i inne działania naukowe, dla których wydatki ponoszone są w okresie do 30.09.2019 r.) na podstawie indywidulanego podania do Dziekana Wydziału Humanistycznego, zaopiniowanego przez kierownika studiów doktoranckich.

Podpisane podania należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego w pokoju 035.

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    31 maja 2019