Sprawozdania z realizacji zajęć w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku uzupełnienia sprawozdań z realizacji zajęć w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Wszyscy pracownicy WH UMCS otrzymali w dniu dziejszym dwie wiadomości e-mail z linkami do adekwatnych plików. (Pierwsza wiadomość dotyczy studiów I i II stopnia, natomiast druga studiów III stopnia oraz Szkoły Doktorskiej).

Prosimy o wypełnienie kart dla każdego przedmiotu oddzielnie, z uwzględnieniem kierunku na którym dany przedmiot był prowadzony.

Jednocześnie przypominamy, że wypełnienie formularzy nie zwalnia z obowiązku wprowadzenia wykonania zajęć w systemie SAP.

Pracownicy zewnętrzni zatrudnieni na umowę zlecenie, którzy nie są uwzględnieni w naszej bazie mailingowej proszeni są o wypełnienie wniosku o dołączenie ich do listy odbiorców - wówczas dopiero otrzymają wiadomości z formularzami do wypełnienia.

Link poniżej:
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,lista-mailingowa-dla-wykladowcow-zatrudnionych-na-umowezlecenie,89216.chtm?fbclid=IwAR3a1pO8ISriapE0GG_gEtgwhTp8hAh4f2bXvbtOJW8-MrA4crQB4Wh-478

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Katarzyna Brzyska - kat.brzyska@umcs.pl
Joanna Kuropatnicka - joanna.kuropatnicka@umcs.pl
tel: 81 537 27 62

 

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2020