Sesja „Współcześni i potomni o Tadeuszu Kościuszce”

14 grudnia 2017 r. w Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS odbyła się sesja pt. Współcześni i potomni o Tadeuszu Kościuszce – wojskowym i polityku, którą zorganizowali Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Michałowski i Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, dr hab. prof. nadzw. Robert Litwiński.

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Tadeusza Kościuszki - 15 października minęła dwusetna rocznica śmierci Generała, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie także włącza się w uroczystości jubileuszowe. W spotkaniu poświęconym wybitnemu Polakowi uczestniczyli pracownicy UMCS, młodzież szkolna i mieszkańcy Lublina.

Podczas sesji zaprezentowano zasługi Tadeusza Kościuszki w walce o zachowanie niepodległości Polski oraz ich wpływ na kształtowanie świadomości narodowej. W programie znalazły się wystąpienia i omówienia czynu powstańczego Tadeusza Kościuszki oraz zasług Kościuszki jako generała wojsk polskich i naczelnika państwa, szwajcarskie wątki biograficzne Kościuszki, jego mit w twórczości literackiej późnego Oświecenia, legenda Kościuszki w poezji legionowej oraz obraz Tadeusza Kościuszki w prasie amerykańskiej przełomu XVIII i XIX w.

Program wydarzenia dostępny jest w załączniku:

Fot. Bartosz Proll.

 

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    15 grudnia 2017