"Scrivere viaggiando: la Polonia del Seicento nei diari dei viaggiatori italiani"

Szanowni Państwo,

w imieniu członków Koła Naukowego Romanistów „Romaniacy”, dr hab. Sylwii Kucharuk i własnym mam zaszczyt zaprosić na wykład dr Małgorzaty Trzeciak-Cygan (University of Cambridge/UW) pt. "Scrivere viaggiando: la Polonia del Seicento nei diari dei viaggiatori italiani" [Pisać podróżując: siedemnastowieczna Polska w dziennikach włoskich podróżników], który odbędzie się w środę, 9 czerwca 2021 roku o godz. 18, za
pośrednictwem platformy Ms Teams.

Wykład odbędzie się w języku włoskim; będzie możliwość zadawania pytań w
języku polskim i/lub angielskim.
Wierzymy, że z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter, wydarzenie
zainteresuje przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki.


Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2ea0d109d2b74618be935f89c1ad3eb2%40thread.tacv2/1621986331892?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%229fd732bf-6551-43a3-9f2a-2b47b246da7e%22%7d

Małgorzata Trzeciak-Cygan jest badaczką literatury włoskiej z Wydziału
Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Newton
International Fellow (British Academy) w Instytucie Italianistyki
Uniwersytetu w Cambridge. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim
na podstawie rozprawy "L’esperienza estetica nello “Zibaldone” di Giacomo
Leopardi", opublikowanej w formie książkowej przez rzymskie wydawnictwo
Aracne w 2013. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą literatura
podróży w epoce nowożytnej, kontakty polsko-włoskie od XVII do XIX wieku,
twórczość Giacomo Leopardiego i translatoryka. We własnym opracowaniu i
przekładzie wydała rękopis "Diario di viaggio in Polonia" Giovan Battisty
Fagiuolego (Diariusz podróży po Polsce 1690-1691, Warszawa 2017).
Publikacja ta była wynikiem projektu badawczego realizowanego na
Uniwersytecie w Turynie  i sfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej
(Marie Skłodowska-Curie Cofund Fellowship T2M 2015-2017).

    Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2021