Rozmowa wokół książki pt. Muzealizacja komunizmu (...)

Zapraszamy na kolejne seminarium humanistyczne z cyklu „Spotkania w Bramie” pt. Muzealizacja komunizmu. Rozmowa wokół książki prof. Anny Ziębińskiej-Witek.

Muzea historyczne są ważnym instrumentem kreowania polityki historycznej oraz (auto)wizerunków poszczególnych narodów. Książka prof. Anny Ziębińskiej-Witek pt. Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej" (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018) porusza problem kształtowania się pamięci społeczeństw połączonych doświadczeniem komunizmu oraz sterowanych mechanizmów powstawania oficjalnych kanonów pamięci w krajach zza "żelaznej kurtyny".

O książce, obok Autorki, dyskutować będą prof. UAM Izabela Skórzyńska i prof. Rafał Wnuk.

Seminarium odbędzie się 21 stycznia 2019 r., godz. 17.00 w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” (Lublin, ul. Grodzka 21).

Wstęp wolny.
---------------

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Historyk-metodolog, zajmuje się muzeologią, teoretycznymi problemami wiedzy o przeszłości oraz problematyką reprezentacji historii w werbalnych i wizualnych dyskursach kultury współczesnej. Autorka wielu publikacji, w tym trzech monografii: Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011 i Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018 oraz przekładu studium Berela Langa Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, Lublin 2006. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC) oraz Fundacji Fulbrighta (Princeton University).


Informacja za stroną Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    9 stycznia 2019