Relacja z otwarcia i obrad konferencji "Conrad's Footprints"

Od poniedziałku, 20 czerwca br. trwa VI międzynarodowa konferencja conradowska "Conrad's Footprints", zorganizowana przez Zakład Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Cyklicznie organizowana konferencja jest częścią międzynarodowego programu badań nad twórczością Josepha Conrada Korzeniowskiego, realizowanego przez UMCS w Lublinie i Columbia University Press w Nowym Jorku.

W wydarzeniu bierze udział kilkudziesięciu badaczy z 18 krajów (Algieria, Austria, Bułgaria, Chiny i Hong Kong, Francja, Indie, Iran, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania i Włochy). Łącznie, w głównych obradach na Wydziale Humanistycznym UMCS i sesjach wyjazdowych w Uniwersytetach we Lwowie i Żytomierzu, wygłoszonych zostanie 69 referatów dotyczących różnych aspektów i kontekstów twórczości Josepha Conrada oraz odbędzie się dyskusja panelowa.
Sesja plenarna otwierająca konferencję miała miejsce w galerii Muzeum Lubelskiego.
Relacji fotograficznej towarzyszy również film zrealizowany przez TV UMCS dostępny w Galerii mediów Wydziału pod adresem http://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,356,slady-josepha-conrada

Fot. Bartosz Proll


    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    22 czerwca 2016