Relacja z Jubileuszu Profesor Haliny Wiśniewskiej

W dniu 31 maja 2016 r. na Wydziale Humanistycznym odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 85. urodzin oraz 65-lecia pracy zawodowej Prof. dr hab. Haliny Wiśniewskiej. Uroczystość została przygotowana przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

Prof. dr hab. Halina Wiśniewska od początku lat siedemdziesiątych XX w. jest związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W 1978 roku Pani Profesor objęła funkcję kierownika ówczesnego Zakładu Metodyki Literatury i Języka Polskiego, którą pełniła przez dwadzieścia trzy lata do czasu przejścia na emeryturę. Dwukrotnie, w latach 1978-1981 oraz 1987-1990, sprawowała również obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego, pracowała ponadto w Okręgowym Komitecie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, w Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Komitecie Językoznawstwa PAN, w Zespole Kierunkowym Filologii Polskiej Centralnego Ośrodka Metodycznego MEN. Pani Profesor jest autorką wielu prac z zakresu  historii języka oraz dydaktyki języka polskiego.
Fot. Ilona Gumowska i Katarzyna Brzyska.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    1 czerwca 2016