Relacja z IV Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO

W dniach 23-28 lipca 2018 roku członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS wzięli udział w IV Międzynarodowej Letniej Szkole, zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO, poświęconej roli instytucji kultury w ochronie i zarządzaniu zespołami miast historycznych.

Spotkania Letniej Szkoły UNESCO, inicjowane od 2015 roku, są elementem wdrażania "Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030" przyjętej na 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, wskazującej kilkanaście celów zrównoważonego rozwoju (w tym edukacji na najwyższym poziomie i promocji uczenia się przez całe życie), do osiągnięcia których społeczność międzynarodowa powinna dążyć w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

Słuchacze Letniej Szkoły 2018 pochodzili, oprócz Polski, także z Litwy, Białorusi, Chorwacji, Węgier, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii. Uczestnicy zwiedzili Lublin i Zamość, spotkali się m.in. z konserwatorami zabytków, architektami, historykami sztuki; na wykładach i warsztatach poznawali problemy i wyzwania jakie stoją przed miastami historycznymi, ochroną dziedzictwa i zrównoważonym zarządzaniem.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na fb KMH UMCS.

Fot. Paulina Litka (KMH UMCS).

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    1 sierpnia 2018