Relacja z inauguracji roku akademickiego 2017/2018

23 października 2017 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

W uroczystości udział wzięli członkowie społeczności akademickiej UMCS, a także przedstawiciele innych lubelskich uczelni, samorządów, duchowieństwa, służb mundurowych oraz posłowie. Obecny był także prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.

Uroczystość otworzyło przemówienie JM Rektora UMCS, prof. Stanisława Michałowskiego oraz odczytanie listów gratulacyjnych, które otrzymał UMCS od osób i instytucji życia publicznego, gospodarczego, kulturalnego i oświatowego, w tym od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie odbyło się wręczenie nagród i odznaczeń. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został prof. Stanisław Popek. Zasłużonym pracownikom Uczelni nadano: Złoty Krzyż Zasługi - profesor Annie Żukowskiej; Srebrny Krzyż Zasługi - profesor Beacie Surmacz i profesorowi Przemysławowi Stpiczyńskiemu; Brązowy Krzyż Zasługi - profesorowi Zdzisławowi Kurkowskiemu i doktorowi Grzegorzowi Matysce.

Odznakę Honorową za Zasługi dla Wynalazczości otrzymał dr Miłosz Huber.

Nagrodę Naukową Marii Curie otrzymał zespół w składzie: prof. Jerzy Węcławski, prof. Helmut Pernsteiner, dr Robert Zajkowski i dr Markus Dick za „Nowatorskie osiągniecia i wkład naukowy w rozwój badań firm rodzinnych w Polsce”.

Nagroda Naukowa im. Jerzego Giedroycia przypadła Joannie Krakowskiej za książkę pt. „PRL. Przedstawienia”.

Tytuł Najlepszego Absolwenta UMCS, złoty medal oraz nagrodę pieniężną przyznano Karolowi Kasprowiczowi - absolwentowi Wydziału Humanistycznego.

Najlepszymi absolwentami poszczególnych wydziałów, laureatami srebrnych medali oraz nagród pieniężnych zostali: Justyna Mandziuk - Wydział Humanistyczny, Kamil Filipek - Wydział Biologii i Biotechnologii, Ewelina Kuchno - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Marek Dachniewicz - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Magdalena Sigda - Wydział Chemii, Ewa Serafin - Wydział Prawa i Administracji, Arkadiusz Bernat - Wydział Ekonomiczny, Maja Boczek - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Paulina Zarębska - Wydział Filozofii i Socjologii, Laura Zbytniewska - Wydział Politologii, Ewelina Wójcik - Wydział Artystyczny i Magdalena Ziarek - Wydział Zamiejscowy w Puławach.

Wręczone zostały także Nagrody Fundacji Absolwentów UMCS: w kategorii najlepszy absolwent studiów I stopnia - Arturowi Potockiemu z Wydziału Prawa i Administracji, a w kategorii najlepszy absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich - Paulinie Kalicie z Wydziału Filozofii i Socjologii.

Z okazji inauguracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 14 pracowników Uniwersytetu, Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczono 26 pracowników i Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę odznaczono 29 pracowników.

Ponadto odbyła się immatrykulacja studentów oraz doktorantów, a wykład inauguracyjny "Maria Curie-Skłodowska – dokonania i ich znaczenie dla współczesnej nauki” wygłosił prof. Jerzy Dudek.

W ramach obchodów Jubileuszu Miasta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został nagrodzony Medalem 700-lecia Lublina, wręczonym JM Rektorowi przez Prezydenta Miasta.

Relacja fotograficzna z uroczystości znajduje się w wydziałowej Galerii mediów.

Fot. Bartosz Proll.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    26 października 2017