Relacja KMH z finału Lubelskiej Szkoły Przedsiębiorczości

4 czerwca 2019 roku członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS - Andrzej Włoch i Paulina Litka - uczestniczyli w finale projektu pn. "Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości", zorganizowanym w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.

Koło Metodologiczne Historyków, które było jedyną organizacją z Wydziału Humanistycznego UMCS biorącą udział w finale LSP, zaprezentowało nie tylko jeden z projektów edukacyjnych swojej organizacji, ale także, wraz z zainteresowanymi, których nie brakowało, dyskutowano na temat m.in. biznesplanu własnego przedsiębiorstwa, nowoczesnych form nauczania, oferty edukacyjnej UMCS, poszczególnych kierunków studiów i specjalności, działalności uniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej.

Członkowie KMH serdecznie dziękują zainteresowanym za spotkanie oraz wspólnie spędzony czas i rozmowę; słowa podziękowania kierują także do Urzędu Miasta Lublina, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości oraz wszystkich osobób odpowiedzialnych za organizację i pomoc w finałowym wydarzeniu.


Finał projektu pn. "Lubelskia Szkoła Przedsiębiorczości" został zrealizowany przez Gminę Lublin we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sam projekt miał na celu przeszkolenie co najmniej 15 nauczycieli lubelskich szkół ponadpodstawowych z zakresu nowoczesnych modeli biznesowych. Przewidziano w nim także działania skierowane do uczniów, których nauczyciele wzięli udział w szkoleniach: prezentacje w szkołach nt. Lublina gospodarczego, przygotowane przez pracowników Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin oraz konkurs "Bitwa Startupów".

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2019