Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kingi Panasiuk-Garbacz

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,
że dnia 15 stycznia 2020 r., o godz. 10.00, w sali nr 24 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej 

mgr Kingi Panasiuk- Garbacz

TEMAT: 

"Sienkiewiczowska wizja antyczności i jej recepcja w filmie i teatrze”

PROMOTOR:  dr hab. Irina Lappo - UMCS w Lublinie 

RECENZENCI:  dr hab. Dariusz Trześniowski, prof.  - UTH w Radomiu

   dr hab. Sławomir Bobowski, prof. - U Wrocławskiego

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: → www.umcs.pl

link: → https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2019