Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Gorzelskiej

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UMCS w Lubliniepodaje do wiadomości, że dnia 27 lutego 2020 r., o godz. 12.00, w sali nr 24 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

          mgr Katarzyny Gorzelskiej

 TEMAT: „Język i kultura jako elementy tożsamości Polonii amerykańskiej”

PROMOTOR:  prof. dr hab. Jan Mazur - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  prof. dr hab. Stanisław Dubisz - UW

   dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. - UwB

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

    Aktualności

    Data dodania
    5 lutego 2020