Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Grzegorza Bednarczyka

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 15 stycznia 2020 r., o godz. 12.00, w Sali Obrad Rady Wydziału gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

                mgr. Grzegorza Bednarczyka

 

TEMAT: „Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia. Od teorii do praktyki”

 

PROMOTOR:  prof. dr hab. Jan Pomorski - UMCS w Lublinie

 

RECENZENCI:  prof. dr hab. Krzysztof Zamorski - UJ

   prof. dr hab. Tomasz Pawelec-

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm 

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2019