Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ekateriny Sharapovej

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,
że dnia 18 grudnia 2019 r., o godz. 12.30, w sali nr 24 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej 

mgr Ekateriny Sharapovej 

TEMAT: 

„Recepcja teatru i dramatu rosyjskiego w Polsce po przemianie ustrojowej (1989-2014)”

PROMOTOR:  dr hab. Irina Lappo - UMCS w Lublinie

 RECENZENCI:  prof. dr hab. Anna Bednarczyk - UŁ

   dr hab. Andriej Moskwin- UW

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: → www.umcs.pl

link: → https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm 

 

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2019