Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Śledziony

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS w Lubliniepodaje do wiadomości, że dnia 13 stycznia 2020 r., o godz. 10.00, w Sali Obrad Rady Wydziału nr 9 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

                mgr Dominiki Śledziony

 

TEMAT: „Przekład jako interpretacja literaturoznawcza. Studium przekładów wybranych angielskich dystopii XX wieku”

 

PROMOTOR:  prof. dr hab. Wiesław Krajka - UMCS w Lublinie

 

RECENZENCI:  dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech  -

   dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. - UWM

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: 

https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm 

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2019