Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Monies-Mizery

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,
że dnia 11 grudnia 2019 r., o godz. 10.00, w sali nr 24 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej 

mgr Agnieszki Monies-Mizery 

TEMAT: „Obraz życia rodzinnego w folklorze tradycyjnym ziem polskich
i Wysp Brytyjskich” 

PROMOTOR:  prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka - UMCS w Lublinie

 RECENZENCI:  prof. dr hab. Ewa Borkowska - UŚ,
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. uczelni - KUL

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: → www.umcs.pl

link: → https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2019