Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze - konferencja

Zakład Historii Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS i Sekcja Kulturoznawcza Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS zapraszają na obrady ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów”.

6 listopada 2015 roku

Wydział Humanistyczny UMCS
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Rozpoczęcie konferencji w sali obrad Rady Wydziału
o godz. 9.00

Program konferencji

 

    Aktualności