Przyjdź oddać krew - podaruj życie

Zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do wsparcia akcji Honorowego Krwiodawstwa. Każdy potencjalny kandydat na dawcę lub honorowy dawca krwi jest jednakowo ważny! Nasza krew jest nadzieją dla chorych, dlatego nie wahaj się i nie zwlekaj- możesz uratować komuś życie!

"Dokonujący się w szybkim tempie postęp cywilizacyjny oraz dynamiczny rozwój medycyny stwarzają wiele nowych możliwości w zakresie przeprowadzania skomplikowanych procedur leczniczych, powodując zarazem większe zapotrzebowanie na krew i jej składniki. Krwiodawca nadal pozostaje jedynym źródłem tego niczym niezastąpionego daru, jakim jest krew. Dlatego też obowiązkiem społeczeństwa jest umożliwienie wszystkim ludziom dobrej woli oddawanie krwi i podejmowanie działań, które będą skutkowały wzrostem ilości Dawców dobrowolnie i honorowo oddających krew."

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Elżbieta Puacz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://www.rckik.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2020