Przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej (...) - konferencja 18 listopada

Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Powiat Puławski zapraszają na konferencję naukową: Przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej. Polska i Puławy na „głównym szlaku duchowych dziejów”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Powiatowych Obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski i Państwa Polskiego. Patronat nad konferencją objęli Danuta Smaga, Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego i Witold Popiołek, Starosta Puławski. Partnerem konferencji jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2016 r. w Sali Kongresowej IUNG w Pałacu Czartoryskich w Puławach.

Program konferencji

godz. 14.00-15.30

 • Dr Piotr Wróbel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Chrześcijaństwo kontra wierzenia pogańskie – czyli dlaczego Mieszko I zdecydował się na chrzest?
 • Prof. KUL dr hab. Jan Ptak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Dziejowe konsekwencje chrztu Polski w 966 r.
 • Prof. UMCS dr hab. Anna Sochacka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Najstarsze osadnictwo nadwiślańskie na tle początków miejscowych parafii.
 • Dr Grzegorz Trościński (Uniwersytet Rzeszowski): Religijność literatury sarmackiej.

godz. 16.00-18.00

 • Mgr Kinga Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Tadeusz Czacki i jego kolekcjonerstwo relikwii.
 • Mgr Grażyna Bartnik (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Oddział Muzeum Czartoryskich w Puławach): Świątynia Sybilli jako przestrzeń patriotycznego kultu relikwii. Między sacrum a profanum.
 • Dr hab. Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu): Chrzest w metrykach urodzin z kościoła pw. św. Józefa we Włostowicach w I połowie XIX wieku.
 • Mgr Robert Och (Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych): Historia i patriotyzm w symbolach religijnych na przykładzie krzyży i kapliczek w powiecie puławskim.
 • Mgr Wojciech Kalwat (Fundacja Góry Historii, Miesięcznik „Mówią Wieki”): Drzwi Świętego Wojciecha - jak ożywić zabytek? [Wystąpienie z projekcją filmu "Drzwi Świętego Wojciecha"]

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  16 listopada 2016