"Przerabianie Sienkiewicza" - konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

SIENKIEWICZ WSPÓŁCZESNY?
„PRZERABIANIE” SIENKIEWICZA 

W związku z obchodami Roku Sienkiewicza Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie, którego tematyka koncentruje się wokół jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy. Konkurs objęli honorowym patronatem JM Rektor UMCS – prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Lubelski Kurator Oświaty - Teresa Misiuk. Laureaci konkursu podzieleni na grupy wiekowe otrzymają nagrody oraz wyróżnienia, a ponadto organizatorzy planują opublikowanie nagrodzonych prac.

Zachęcając do wzięcia udziału w konkursie, prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z jego regulaminem oraz o dostarczenie pracy wraz z wypełnioną kartą uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2016 r.

Pełna treść komunikatu o warunkach uczestnictwa w konkursie, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się  na stronie poświęconej współpracy IFP ze szkołami pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/aktualne,11426.htm#page-2

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 listopada 2016