Promocja książki B. Goralczuk "Nadzieja aż po horyzont"

Instytut Historii UMCS oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS zapraszają na promocję książki Barbary Goralczuk "Nadzieja aż po horyzont".

17 maja 2016 r.
godz. 12.00
Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS
sala 102B
Wydział Humanistyczny UMCS
Lublin, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    12 maja 2016