Projekt "Zintegrowany UMCS" - rekrutacja do Zadania 12

Trwa rekrutacja do projektu „Zintegrowany UMCS” - Zadanie 12: Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych UMCS.

UWAGA! W dniu 2 sierpnia została opublikowana aktualizacja terminów rekrutacji.

Treść komunikatu: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,14764,zintegrowany-umcs-rekrutacja-do-zadania-12-do-13-sierpnia,67559.chtm.


Projekt „Zintegrowany UMCS” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

    Aktualności

    Data dodania
    23 lipca 2018