Program praktyk lingwistycznych pn. "Pomost komunikacyjny"

Urząd Miasta Lublin wspólnie z Zakładem Lingwistyki Stosowanej Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS rozpoczynają roczny program praktyk studenckich pod nazwą "Pomost Komunikacyjny".

Studenci UMCS w ramach praktyk udzielają zdalnej pomocy pracownikom Urzędu Miasta Lublin w komunikacji z klientami obcojęzycznymi w następujących językach: angielskim, francuskim, ukraińskim, rosyjskim, hiszpańskim oraz portugalskim, obejmującej:

  • wsparcie obcokrajowców realizujących sprawy w Punkcie Obsługi Cudzoziemców, Biurach Obsługi Mieszkańców, ew. w innych komórkach organizacyjnych Urzędu (praktyki prowadzone za pośrednictwem telefonu)
  • wsparcie urzędników w odpowiadaniu na pytania zadawane w językach obcych (praktyki prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej)

Studenci UMCS uczestniczą w programie w ramach staży językowych na podstawie umowy podpisanej przez UMCS i Miasto Lublin. Pomoc jest nieodpłatna dla klientów Urzędu i nie zastępuje wymaganych prawem tłumaczeń przysięgłych.

Koordynatorami programu są mgr Anna Błażukiewicz z Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz Monika Artymiak z Urzędu Miasta Lublin.


Innym projektem jest "Lublin on Maps", czyli uzupełnienie Map Google o tłumaczenia nazw 100-200 najważniejszych miejsc z topografii miasta, z języka polskiego na angielski, rosyjski, ukraiński, francuski, hiszpański, niemiecki i portugalski. W planach jest poszerzenie oferty językowej o m.in. język włoski, szwedzki, chiński czy japoński.

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 lipca 2018