Prof. Ronald W. Langacker doktorem honoris causa UMCS

8 maja 2019 roku Profesor Ronald Wayne Langacker, światowej sławy językoznawca, współtwórca językoznawstwa kognitywnego i twórca gramatyki kognitywnej otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przyznanie tytułu doktora honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem i jednocześnie wyrazem największego uznania ze strony Uniwersytetu dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki.

                                                             Fot. Bartosz Proll
Podczas uroczystości w Auli im. Kazimierza Myślińskiego na Wydziale Humanistycznym UMCS laudację wygłosił prof. dr hab. Henryk Kardela, kierownik Zakładu Językoznawstwa Kognitywnego Instytutu Anglistyki UMCS, promotor nadania tytułu doktora honoris causa prof. Langackerowi.

Działalność naukowa prof. Langackera obejmuje językoznawstwo angielskie, językoznawstwo ogólne i teoretyczne oraz filozofię języka. Jego artykuły z lat 1965-1972 dotyczą gramatyki języka francuskiego. Tytuł magistra i stopień doktora uzyskał w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, które stało się główną domeną jego pracy naukowej i dydaktycznej. Po uzyskaniu tytułu Master of Arts został pracownikiem Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, gdzie – po przejściu na emeryturę – nadal prowadzi badania nad językiem i sprawuje opiekę nad adeptami językoznawstwa z całego świata.

Prof. Langacker jest autorem 20 książek, ponad 200 artykułów naukowych oraz ok. 30 artykułów-recenzji. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ukazały się przekłady jego artykułów na dziesięć języków: koreański, chiński, japoński, francuski, duński, włoski, rosyjski, hiszpański, kataloński i polski.

Trzy książki Profesora zostały opublikowane przez Wydawnictwo UMCS: „Wykłady z gramatyki kognitywnej - Kazimierz 1993” (1995), „Wykłady z gramatyki kognitywnej - Lublin 2001” (2005) oraz „Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures” (2016).

Doktorat prof. Ronalda W. Langackera jest osiemdziesiątym drugim doktoratem w historii naszej uczelni i przypada w roku obchodów 75-lecia UMCS.

Fot. Bartosz Proll.

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2019