Prof. Robert Litwiński członkiem Komisji Historii Kultury Książki Komitetu Nauk Historycznych PAN

Z radością informujemy, że Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński został powołany do Komisji Historii Kultury Książki Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Robert Litwiński jako ekspert w dziedzinie historii najnowszej specjalizuje się zwłaszcza w dziejach formacji policyjnych. To autor m.in. monografii Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne (2007, wyd. II – 2010) oraz biografii Kordian Józef Zamorski „granatowy” generał (2019). Wspólnie z prof. Markiem Siomą opracował także niezwykle użyteczne dla badaczy okresu międzywojennego dzienniki gen. Zamorskiego z lat 1930–1938. Interesuje go również historia Lublina oraz związki językoznawstwa i historii, czego dowiódł jako współredaktor wielu tomów zbiorowych poświęconych tej ostatniej tematyce. Sprawuje funkcję Dziekana oraz Kierownika Katedry Metodologii i Badań nad XX–XXI w. Wcześniej był m.in. Dyrektorem Instytutu Historii i wieloletnim kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej. Aktywnie działa też w Polskim Towarzystwie Historycznym, w którym pełnił m.in. funkcję sekretarza generalnego, a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego.

Prace Komisji koncentrować się będą na analizie sytuacji badawczej nad dziejami kultury książki w wymiarze krajowym i globalnym. Istotnym polem obserwacji będzie książka, jako obiekt kultury materialnej i duchowej w świecie mediów elektronicznych i kultury cyfrowej. Udział w niej historyka dziejów najnowszych będzie z pewnością jej merytorycznym wzmocnieniem.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2021