Prof. K. Smyk Przewodniczącą Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

W dniu 13 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w jej nowym składzie. Przewodniczącą Rady na kadencję do 2021 roku jest dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.

Członkiem Rady jest także prof. dr hab. Jan Adamowski, kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Powołań do składu Rady dokonał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, natomiast w jej pierwszym posiedzeniu uczestniczyła Wiceminister Kultury, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin, która dziękując wszystkim za dotychczasowy wkład w pracę nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym w Polsce podkreśliła, że od 2015 roku na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego znalazły się 22 wpisy, a na Liście Światowej pojawił się pierwszy polski wpis - szopkarstwo krakowskie. To realny sukces działalności organu doradczego przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.

Obszerna relacja z wydarzenia oraz pełna lista członków 21-osobowej Rady dostępna jest na stronie MKiDN.

Zdjęcia pochodzą z serwisu MKiDN.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    18 marca 2019