Pragmatemes in contrast (…) – informacja o projekcie naukowym

Przedstawiamy informację o międzynarodowym projekcie naukowym pn. Pragmatemy w opisie porównawczym: od struktur językowych do leksykonu, który realizowany jest przez Instytut Filologii Romańskiej UMCS w Lublinie.

Tytuł projektu/nr umowy: Pragmatemes in contrast: from linguistic modeling to lexicographic coding

Projekt w ramach Partnerstwa im. Huberta Curien POLONIUM 2018-2019. Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 roku.

Źródło finansowania: les Ministères des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) et de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR); badania statutowe (UMCS, UŚ)

Wartość projektu: całkowity budżet: 12 700 euro

Termin realizacji: 15.02.2018 – 31.12.2019

Jednostka organizacyjna: Instytut Filologii Romańskiej UMCS

Skład zespołu badawczego: UMCS, Uniwersytet Grenoble Alpes, Uniwersytet Śląski

Instytucja koordynująca: UMCS

Opis projektu:

Celem projektu jest opis pragmatemów charakterystycznych dla francuskiego dyskursu prasowego i/lub forów internetowych, a następnie ich skodyfikowanie wraz z ekwiwalentami w języku polskim i włoskim.

Innym celem jest zacieśnienie współpracy trzech ośrodków uniwersyteckich (Instytutu Filologii Romańskiej, Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (Lidilem), Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki (UŚ) głównie w zakresie gromadzenia i opracowywania baz danych językowych, a także badań leksykalnych, semantycznych i pragmatycznych. Wzajemne kontakty bilateralne przyczynią się niewątpliwie do wzbogacenia i rozwoju badań wielowymiarowych, łącząc w złożoną całość semantyczne, składniowe, pragmatyczne, dyskursywne, stylistyczne i traduktologiczne aspekty opisu jednostek języka. W efekcie badania te stworzą podstawy lepszej oraz skuteczniejszej komunikacji społecznej i międzykulturowej.

Zespół projektowy z danymi teleadresowymi:
Koordynator projektu – dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. nadzw. (strona polska) – ae.krzyzanowska@umcs.pl, tel. 81 537 26 94;
prof. Francis Grossmann (strona francuska) –
francis.grossmann@univ-grenoble-alpes.fr, tel. +33 (0) 4 76 82 43 74.

Strona WWW projektu: www.polonium.ifr.umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    21 sierpnia 2018