Pracownicy Instytutu Archeologii nowymi rzeczoznawcami MKiDN

24 października 2017 r. wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin wręczyła akty nadania uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowo powołani rzeczoznawcy uzyskali prawo do wydawania ocen i opinii m.in. w takich dziedzinach jak archeologia, urbanistyka, krajobraz kulturowy, malarstwo, grafika, rzeźba, instrumenty muzyczne, materiały biblioteczne i archiwalne, zabytki techniki czy parki.

Miło nam poinformować, że wśród nowych rzeczoznawców w dziedzinie archeologia jest dwóch pracowników Instytutu Archeologii UMCS - dr hab. Anna Zalewska i dr Marcin Szeliga. Uprawnienia rzeczoznawców MKiDN przyznano na okres X 2017 - XII 2020.

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    26 października 2017