Poszukiwany najlepszy absolwent UMCS w konkursie Fundacji Absolwentów UMCS

Fundacja Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oczekuje na zgłoszenia absolwentów UMCS, którzy w 2017 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie i wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

O konkursie
Nagroda im. dr Jamie Lynn Marshall przyznawana jest przez Fundację Absolwentów UMCS w ramach konkursu organizowanego przed rozpoczęciem roku akademickiego. Patronka tego wyróżnienia to założycielka i fundatorka fundacji. Wspólnie z mężem Sędzią Johnem McClellan Marshall’em są od wielu lat silnie związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i środowiskiem akademickim UMCS.

Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS skierowany jest do wyróżniających się studentów naszej Uczelni, którzy w 2017 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie. Poszukiwani są nieprzeciętni absolwenci, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uniwersytetu.

Nagroda
Nagroda przyznawana jest Absolwentom UMCS za osiągnięcia zarówno na polu edukacyjnym, naukowym, jak również sportowym, kulturalnym oraz za działalności na rzecz samego Uniwersytetu.

Nagrody im. dr Jamie Lynn Marshall w III edycji konkursu będą przyznane w dwóch kategoriach:

 • Absolwent Studiów I Stopnia
 • Absolwent Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 13 października 2017 r.

Wręczenie Nagród im. dr Jamie Lynn Marshall odbędzie się w trakcie uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018 na UMCS.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu, harmonogramu oraz sposobu aplikacji znajdują się na stronie www.faumcs.pl.

 

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  26 września 2017