"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" - akcja Koła Anglistów UMCS

Koło Naukowe Anglistów UMCS zachęca do udziału w XXIV edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

Organizatorzy zapraszają do sali nr 537 na Wydziale Humanistycznym UMCS (Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a) na zbiórki, które odbędą się:

 • 6 grudnia (9:30-13:00)
 • 13 grudnia (9:30-13:00)
 • 20 grudnia (12:00-13:00)

Co można przynieść:

 • odzież (nową lub w dobrym stanie)
 • obuwie
 • zabawki
 • książki
 • artykuły szkolne i papiernicze
 • środki czystości i higieny osobistej
 • słodycze, produkty i półprodukty spożywcze nadające się do długoterminowego przechowywania
 • ziemiopłody
 • przedmioty gospodarstwa domowego

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji zbiórce podlegają tylko i wyłącznie dary rzeczowe. NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY!

Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców, a także innych placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczych.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: anglista.umcs@gmail.com.
Strona i Regulamin Ogólnopolskiej Akcji: https://www.pdpz.pl/

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  13 grudnia 2016