Polska humanistyka cyfrowa w Europie

Największe w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe DARIAH-PL otrzymało zgodę Rady Ministrów na połączenie się z konsorcjum europejskim DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - European Research Infrastructure Consortium). Kolejnym etapem formalnego procesu przystąpienia Polski do struktur europejskich będzie wyrażenie zgody przez Generalne Zgromadzenie DARIAH-ERIC. Decyzji tej należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Humanistyka cyfrowa polega na wykorzystaniu cyfrowych technologii i narzędzi w badaniach i edukacji w zakresie nauk humanistycznych i o sztuce. Podejmuje zarówno tradycyjne problemy danej dyscypliny przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi, jak i stawia nowe pytania badawczych, które umożliwia nowoczesna technika.

W ramach konsorcjum DARIAH-PL zrzeszonych jest 18 instytucji z całej Polski.Obecnie w skład konsorcjum wchodzą: Uniwersytet Warszawski (koordynator konsorcjum), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tegoroczna konferencja konsorcjum DARIAH-PL pt. "Humanistyka cyfrowa: badanie tekstu, obrazu i dźwięku” odbędzie się w dniach 26-27 listopada w Lublinie. Jej głównym organizatorem jest UMCS wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a partnerami: Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS, Centrum Badania Gier Video UMCS, Centrum Badawczo-Rozwojowe e-Humanistyka UMCS oraz Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie.

Miejsce obrad i prezentacji: UMCS i Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie.
Więcej informacji na stronie konferencji http://2015.dariah.pl/

    Aktualności