Polityczne konteksty awangardy (1918-1968) - zaproszenie

Ośrodek Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie zapraszają na cykl seminariów pt. 3xP: Polityczne konteksty awangardy (1918-1968). Wydarzenia odbędą się w trzech ośrodkach: w Krakowie (17-18.05), Lublinie (17-18.06) oraz Warszawie (24-25.10).

Celem cyklu seminariów „3xP” poświęconych polskiej awangardzie w latach 1918-1968 jest wszechstronna kontekstualizacja ruchów awangardowych i dorobku ich twórców oraz przyjrzenie się ich praktyce twórczej, działaniom, założeniom, ideom, teoriom i projektom w macierzystych kontekstach historycznych. Przedmiotem zainteresowania są realne ramy ich funkcjonowania (materialne, ekonomiczne, polityczne, instytucjonalne, prawne i państwowe), a także związki tych ram z działalnością artystyczną.

Szczegółowe informacje dotyczącego każdego ze spotkań, termin nadsyłania zgłoszeń oraz adres do korespondencji znajdują się w załączniku.

 

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    9 stycznia 2019