Plany zajęć na semestr zimowy 2015/2016

Informacja o trybie publikacji planów zajęć na Wydziale Humanistycznym UMCS.
Plany zajęć na poszczególne kierunki prowadzone w r. ak. 2015/2016 na Wydziale Humanistycznym są przygotowywane i publikowane indywidualnie przez odpowiednie Instytuty oraz Zakład na stronie głównej Wydziału w zakładce Plany zajęć, która jest łatwo dostępna w lewym menu.
Plany zajęć na semestr zimowy każdego roku akademickiego są publikowane nie później niż do końca września. W razie wątpliwości i pytań należy kierować je do odpowiednich jednostek.

Plany

    Aktualności