Planowanie zajęć na semestr letni 2019/2020

Szanowni Państwo w semestrze letnim 2019/2020 r. plany zajęć będą układane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje osobiste w godzinach od 9.00 - 14.00 według poniższego rozkładu:

KierunkiPlanista i miejsce konsultacjiTermin konsultacji

Archiwistyka i NZZI
Turystyka Historyczna
Historia

 

Katarzyna Brzyska
Pokój 032
20-21 stycznia 2020 r.

Archeologia

 

22 stycznia 2020 r.

Architektura Informacji

 

Joanna Kuropatnicka
Pokój 032
23-24 stycznia 2020 r.

Kulturoznawstwo
Technologie cyfrowe
Interculturalcommunication in education and the workplace

 

27-29 stycznia 2020 r.

Translacja konferencyjna
Βałkanistyka

 

31 stycznia 2020 r.

Romanistyka
Hispanistyka
Iberystyka
Portugalistyka
Germanistyka

 

Katarzyna Derkacz
Pokój 038
27-28 stycznia 2020 r.
Profesorowie i Doktorzy habilitowani

29-31 stycznia 2020 r.
Pozostali prowadzący zajęcia
Filologia Polska
E-Edytorstwo i techniki redakcyjne
Jarosław Wojtaszko
Pokój 039
27-28 stycznia 2020 r.
Profesorowie i Doktorzy habilitowani

29-31 stycznia 2020 r.
Pozostali prowadzący zajęcia
Ruscystyka
Ukrainistyka
3-4 luty 2020 r.
Profesorowie i Doktorzy habilitowani

5-7 luty 2020 r.
Pozostali prowadzący zajęcia
Anglistyka Magdalena Jabłońska-Kwiecień
Pokój 024
29-30 stycznia 2020 r.
Profesorowie
i Doktorzy habilitowani

31 stycznia, 3-4 luty 2020 r.
Pozostali prowadzący zajęcia
Lingwistyka stosowana 5-6 lutego 2020 r.
Profesorowie
i Doktorzy habilitowani

7, 10-11 lutego 2020 r.
Pozostali prowadzący zajęcia
Logopedia 12 lutego 2020 r.
Profesorowie
i Doktorzy habilitowani

13 lutego 2020 r.
Pozostali prowadzący zajęcia

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2020