Osiągnięcie dra Pawła Aleksandrowicza z Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS

Z przyjemnością informujemy, że w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice" (140 punktów w naukach humanistycznych) ukazał się artykuł "Can subtitles for the deaf and hard-of-hearing convey the emotions of film music? A reception study" autorstwa dra Pawła Aleksandrowicza, adiunkta w Katedrze Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Autor badał, jak osoby g/Głuche i słabosłyszące odbierają muzykę filmową w zależności od tego, jak informacja o niej została potraktowana w napisach.

W badaniu wykorzystano fragmenty filmowe z istniejącej bazy fragmentów przygotowanej na potrzeby badań nad emocjami. Do wybranych fragmentów przygotowano trzy rodzaje napisów - z opisem muzyki, z podaniem tytułu utworu i wykonawcy, oraz bez informacji o muzyce. Tak przygotowane klipy puszczono 60 osobom g/Głuchym i słabosłyszącym.

Badani mieli określić odczuwane emocje w kwestionariuszu Differential Emotions Scale. Okazało się, że każdą z wybranych emocji badani odczuwali równie intensywnie niezależnie od tego, jak podana była informacja o muzyce filmowej lub czy w ogóle była podana. Również stopień utraty słuchu okazał się nie mieć wpływu na wyniki, a osoby całkowicie niesłyszące odczuwały emocje na takim samym poziomie jak słysząca grupa kontrolna. 

Autorowi serdecznie gratulujemy! 

Artykuł jest dostępny on-line na stronie czasopisma (publ. 21-06-2019) - zob. >>>

------------------------------------

Tekst komunikatu: dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    9 października 2019