Olimpiada Języka Rosyjskiego - zgłoszenia do 4 listopada 2016

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XLVIII Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.

Głównym celem Olimpiady jest propagowanie znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy z zakresu kultury materialnej i duchowej Rosji. Olimpiada jest adresowana również do tych uczniów, którzy nie mają w szkole języka rosyjskiego i uczą się go we własnym zakresie.
W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie mający inne niż polskie obywatelstwo.

Olimpiada Języka Rosyjskiego ma charakter trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim:
zawody I stopnia – eliminacje szkolne lub międzyszkolne o zasięgu rejonowym lub wojewódzkim,
zawody II stopnia – eliminacje okręgowe,
zawody III stopnia – eliminacje centralne.

Termin zgłaszania uczestników Olimpiady – do 4 listopada 2016 r.

I etap – eliminacje szkolne lub międzyszkolne obejmują część ustną i pisemną. Część ustna, czyli wypowiedź ucznia na dowolny temat na podstawie przeczytanej literatury (wybrane przez ucznia utwory literatury pięknej, publikacje prasowe lub internetowe) w języku rosyjskim, wykraczająca poza szkolny program nauczania, ma być podstawą do dopuszczenia ucznia do części pisemnej. O terminie, formie przeprowadzenia części ustnej oraz dopuszczeniu ucznia do części pisemnej decyduje Komisja zawodów I stopnia OJR, powołana przez dyrektora szkoły. W Okręgu Lubelskim część pisemna zawodów I stopnia odbędzie się w piątek 25 listopada 2016 r. o godzinie 10.00. Obejmować będzie test leksykalno-gramatyczny, zadanie dotyczące reakcji językowych oraz tłumaczenie zdań z języka rosyjskiego na polski.
II etap
– eliminacje okręgowe dla uczestników z województwa lubelskiego i podkarpackiego odbędą się w Lublinie 4 marca 2017 r.

Lubelski Komitet Okręgowy OJR zwraca się z prośbą do nauczycieli języka rosyjskiego lub Dyrekcji szkoły o zgłaszanie uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie drogą mailową pod adresem: tgiedz@tlen.pl z dopiskiem: XLVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego lub tradycyjną pocztą na adres:
Teresa Giedz-Topolewska
Sekretarz Naukowy Lubelskiego Komitetu Okręgowego
XLVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretarzem Naukowym Okręgu Lubelskiego OJR dr Teresą Giedz-Topolewską pod numerem telefonu 517 24 63 30 lub mailowy pod adresem: tgiedz@tlen.pl.

Zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli języka rosyjskiego zapraszamy na stronę internetową Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego, http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/, gdzie zamieszczony jest szczegółowy Regulamin Olimpiady, Informator dla nauczycieli i uczestników, zawierający najważniejsze postanowienia regulaminu, oraz Program i tematyka XLVIII OJR, testy z zawodów II stopnia z poprzednich lat (Archiwum), które mogą być pomocne w przygotowaniu do konkursu.

Liczymy na szerokie zainteresowanie uczniów udziałem w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w naszym regionie wynikające ze świadomości korzyści płynących z dobrej znajomości języka i kultury naszego sąsiada.

Lubelski Komitet Okręgowy OJR:
dr Teresa Giedz-Topolewska – Sekretarz Naukowy Lubelskiego Okręgu OJR (województwo lubelskie i podkarpackie);
dr Ewa Białek – przewodnicząca Komitetu
dr Katarzyna Oszust-Polak – członek Komitetu
dr Małgorzata Ułanek – członek Komitetu

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    28 października 2016