ohistorie.eu - nowy internetowy portal poświęcony historii

Historycy związani z lubelskimi ośrodkami naukowymi stworzyli nowy portal internetowy - ohistorie.eu.

Celem twórców platformy jest propagowanie naukowego podejścia do opisywania przeszłości, krytyczna ocena wypowiedzi oderwanych od wiedzy i źródeł historycznych, wskazywanie błędów i przemilczeń w narracji o minionych wydarzeniach.

Wśród osób związanych z powstaniem portalu są m.in. dr Ewa Solska, dr hab. Piotr Witek i dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw. z UMCS, prof. dr hab. Rafał Wnuk z KUL, dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL oraz dr hab. Dariusz Libionka, prof. PAN. Ideę utworzenia portalu zrealizowało Towarzystwo Historiograficzne - Koło w Lublinie, a pomocy udzielił Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę: http://ohistorie.eu/.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    2 sierpnia 2018