Wnioski w konkursach NPRH i NCN

Trwa nabór wniosków w konkursach na finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz prowadzonych przez Narodowe Centrum Nauki.

Dziedzictwo Narodowe

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Finansowane będą projekty dotyczące następujących obszarów priorytetowych:

 • dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
 • Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
 • kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Szczegóły dotyczące konkursu Dziedzictwo Narodowe na stronie MNiSW

Uniwersalia 2.1.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Szczegóły dotyczące konkursu Uniwersalia 2.1. na stronie MNiSW

Uniwersalia 2.2.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Szczegóły dotyczące konkursu Uniwersalia 2.2. na stronie MNiSW

Termin składania wniosków

Wnioski o finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki należy składać do 28 lutego 2018 r.  18 marca 2018 r. (inf. o przedłużeniu dodano 20.02.2018 na podstawie: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,36,zmiana-terminu-naboru-w-konkursach-nprh,58961.chtm).

Trwa nabór wniosków w konkursach NCN:

 • ETIUDA 6 - stypendia doktorskie dla osób, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2018 r. – termin składania wniosków do 15 marca 2018 r.
  Szczegóły dotyczące konkursu ETIUDA 6 na stronie NCN 
 • SONATINA 2 - projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – termin składania wniosków do 15 marca 2018 r.
  Szczegóły dotyczące konkursu SONATINA 2 na stronie NCN

Informacji udziela:
Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych UMCS:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Monika Kwiecień, Paweł Mazurek, pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  7 marca 2018