Oferta stypendiów naukowych dla humanistów

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS informuje o aktualnych ofertach stypendialnych.

Art Histories and Aesthetic Practices – stypendia Forum Transregionale Studien

Miejsce: Berlin, Niemcy

Obszar badań: Historia sztuki, archeologia i dziedziny powiązane, zajmujące się badaniem artefaktów, produkcją artystyczną i estetyką obiektów, obrazów, architektury. Kandydaci powinni być zainteresowani prowadzeniem interdyscyplinarnych badań.

Dla kogo:
- osób, które posiadają tytuł naukowy doktora nie dłużej niż 7 lat;
- doktoranci przed uzyskaniem tytułu naukowego pod warunkiem, że studia zostaną ukończone nie później niż w lipcu 2016 r. (przed rozpoczęciem stypendium).

Jak długo: od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Wysokość stypendium: 2500 EUR na miesiąc + dodatkowe wsparcie w zależności od indywidualnych potrzeb

Termin składania wniosków: do dnia 15.01.2016 r. Aplikacja powinna zawierać: CV, opis projektu (max. 5 stron w języku angielskim), próbkę pracy naukowej (ok. 20 stron artykułu, rozdział z pracy doktoranckiej, etc.), nazwiska dwóch osób mogących wystawić kandydatowi referencje.

Szczegóły: http://www.art-histories.de/en/call-for-applications.html


 Stypendium badawcze w Harry Ransom Center

Miejsce: University of Texas in Austin, USA

Obszar badań: Badania z zakresu nauk humanistycznych z wykorzystaniem zasobów Harry Ransom Center, włączając w to m.in. fotografię, film, sztukę, sztukę performatywną, muzykę, historię kultury, etc.

Dla kogo:
- osoby z tytułem naukowym doktora lub samodzielni pracownicy naukowi o bogatym dorobku;
- doktoranci przed uzyskaniem tytułu naukowego pod warunkiem, że studia zostaną ukończone przed 1 czerwca 2016 r.

Jak długo:
- od 1 do 3 miesięcy (3000 USD na miesiąc – dla projektów wymagających dłuższej pracy z zasobami Harry Ransom Center);
- do 1 miesiąca (1700 USD - dla projektów wymagających odpowiednio krótszej pracy z zasobami Harry Ransom Center)

Termin składania wniosków: do dnia 15.01.2016 r. (3-stronicowy opis projektu oraz dwa lub trzy listy rekomendacyjne).

Szczegóły:http://www.hrc.utexas.edu/research/fellowships/application/


  Pobyty badawcze w Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology

Miejsce: Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA), Schleswig, Niemcy

Obszar badań:prowadzenie badań pozostałości archeologicznych wydobytych w geograficznym obszarze roboczym ZBSA, czyli głównie - region Morza Bałtyckiego i Skandynawia; aktywne włączenie się w działalność ZBSA – przedstawienie wyników badań własnych na spotkaniach roboczych, przedłożenie artykułu do raportu rocznego ZBSA.

Dla kogo:
- osoby z tytułem naukowym magistra lub doktora, prowadzący prace badawcze wpisujące się w obszar zainteresowań ZBSA (http://zbsa.eu/research )

Jak długo: od 1 do 3 m-cy

Wysokość stypendium: koszty podróży i zakwaterowania, dodatek dzienny.

Termin składania wniosków: do dnia 01.04.2016 r. (na pobyty realizowane w okresie od lipca do grudnia 2016 r.). Aplikacja powinna zawierać CV z listą publikacji, opis proponowanych badań (max. 5 stron z bibliografią) oraz harmonogram planowanych prac.

Stypendia w Stanford’s Center for International Security and Cooperation

Miejsce: Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford, USA

Obszary badań:badania interdyscyplinarne z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego. Wyodrębniono następujące rodzaje stypendiów badawczych:

  • Social Sciences or Humanities International Security Fellowship;
  • Natural Sciences or Engineering International Security Fellowship;
  • Cybersecurity and International Security Fellowship;
  • Law and International Security Fellowship;
  • Nuclear Security Fellowship;
  • William J. Perry Fellowship in International Security.

Dla kogo: pracownicy naukowi na różnych etapach kariery zawodowej (w tym studenci i doktoranci, osoby z tytułem naukowym doktora, profesorowie)

Jak długo: jeden rok akademicki 

Wysokość stypendium:
- osoby przed obroną pracy doktoranckiej: 25000 - 28000 USD
- osoby po obronie pracy doktoranckiej (w tym profesorowie): 48000 - 66000 USD

Termin składania wniosków: do dnia 15.01.2016 r.

    Aktualności