Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Profesora Michała Łesiowa

Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
Wydział Humanistyczny UMCS
oraz
Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie
serdecznie zapraszają
na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
ku czci śp. Profesora Michała Łesiowa.

Uroczystość odbędzie się w piątek 12 maja 2017 r.

 PROGRAM

9.00 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiatkowej ku czci śp. Profesora Michała Łesiowa (IV piętro w Budynku Nowej Humanistyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)

10.00 – 13.00 spotkanie w Sali Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (sala nr 4-5, parter w Budynku Starej Humanistyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4):

 • promocja książki М. Лесів, Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя (zbiór studiów i artykułów śp. prof. Michała Łesiowa w tłumaczeniu na język ukraiński) – prof. Rostysław Radyszewski (Kijów),
 • wspomnienie o prof. Michale Łesiowie – prof. Michał Sajewicz (Lublin), prof. Jerzy Bartmiński (Lublin),
 • 25-lecie Zakładu Filologii Ukraińskiej i ukrainistyki w UMCS – prof. Feliks Czyżewski (Lublin), dr Mateusz Jastrzębski (Lublin),
 • program artystyczny w wykonaniu studentów ukrainistyki UMCS.

18.00 – Panichida za śp. prof. Michała Łesiowa – Cerkiew Greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Lublin, al. Warszawska 71)

18.15 – Koncert pieśni ukraińskich Пісні від серця – Cerkiew Greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Lublin, al. Warszawska 71)


Sylwetka Profesora

Profesor Michał Łesiów, twórca slawistyki i ukrainistyki lubelskiej, znakomity naukowiec i nauczyciel akademicki, człowiek porozumienia i dialogu, zwłaszcza dialogu polsko-ukraińskiego, przez 60 lat był nierozerwalnie związany z Lublinem i dwoma lubelskim uniwersytetami – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Przez wiele lat współpracował z Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, prowadząc tam zajęcia dla kleryków wyznania greckokatolickiego.

Profesor Michał Łesiów urodził się 3 maja 1928 roku we wsi Huta Stara na Tarnopolszczyźnie, gdzie dwujęzyczność i dwukulturowość była rzeczą naturalną. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, gdzie do 1941 roku uczył się „dwóch systemów językowych w mowie i piśmie: ogólnopolskiego języka literackiego i ogólnoukraińskiego języka literackiego”. W 1946 roku po śmierci Ojca rodzina Profesora skorzystała z możliwości repatriacji i przesiedliła się do wsi Zielin (byłe województwo szczecińskie). W Gryfinie kontynuował naukę, zdobywając tzw. „małą maturę” (1948) oraz dwie „duże matury” (1950) – w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim oraz maturę państwową. Studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, a następnie filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia na polonistyce były dla Profesora doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań językoznawczych.

W 1956 roku Profesor rozpoczął pracę w Katedrze Języka Polskiego UMCS. Od tego momentu był nieprzerwanie związany z naszą uczelnią, pełniąc różne funkcje – w latach 1969-1991 kierownika Zakładu Filologii Rosyjskiej (później Zakładu Języka Rosyjskiego oraz Zakładu Filologii Ukraińskiej (1992-1998), dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej (1973-1976). W latach 1981-1984 zajmował stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. Będąc pracownikiem UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1962 roku uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem profesora Leona Karczmarka, w roku 1969 otrzymał stanowisko docenta. Stopień naukowy doktora habilitowanego (1973) uzyskał na podstawie monografii Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny. W 1983 roku otrzymał tytuł profesora.

W 1973 roku Profesor Michał Łesiów prowadził wykłady w zakresie językoznawstwa słowiańskiego i ukraińskiego na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. W 1986 roku ponownie pracował w Stanach Zjednoczonych jako visiting professor na Uniwersytecie Minnesota w Minneapolis.

Profesor Łesiów prowadził badania z zakresu dialektologii, onomastyki, historii języka, folklorystki oraz współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego. Jest autorem ponad 800 publikacji, w tym 8 książek, ponad 400 prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym, poświęconych głównie językowi ukraińskiemu i polsko-ukraińskim związkom językowym, oraz kilkuset artykułów publicystycznych, dotyczących najczęściej życia społecznego, kulturalnego i naukowego Polski i jej wschodnich sąsiadów – Ukrainy i Białorusi. Profesor wypromował 20 doktorów oraz niemal 600 magistrów filologii rosyjskiej, ukraińskiej i słowiańskiej.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Michała Łesiowa była wielokrotnie doceniana w środowisku, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia – Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Memoriał iustorum”, Medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznany Mu przez Papieża Jana Pawła II.

Fot. Monika Grygiel. Reprodukcja za: http://www.cerkiew.net.pl

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  10 maja 2017