Obrona pracy doktorskiej mgra Roberta Stępnia

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 14 kwietnia 2016 r., o godz. 11.00,
w sali nr 1 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Roberta Seweryna Stępnia

 TEMAT: Zarządzanie dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich.

PROMOTOR:   dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. nadzw.  - UMCS
RECENZENCI:
dr hab. Władysław  Stępniak -   Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
                prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski, prof.    –  UAM w Poznaniu

 Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11.

Wstęp wolny

    Aktualności