Obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Szczypy

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 3 lutego 2016 r., o godz. 12.00,
w Sali Obrad Rady Wydziału
w gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Piotra Szczypy

TEMAT:  „The Role of Violence in the Irish Stereotype from the New Hollywood to the Present in American Cinema”

PROMOTOR:   dr hab. Christopher Garbowski, prof nadzw.  - UMCS
RECENZENCI:
  dr hab. Paweł Frelik                                    - UMCS
                       
dr hab. Marek Paryż, prof. UW                     - UW
Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11.

Wstęp wolny

    Aktualności