Obrona pracy doktorskiej mgr Weroniki Markowskiej

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ W DYSCYPLINIE JĘZYKOZNAWSTWO UMCS w Lubliniepodaje do wiadomości, że dnia 23 czerwca 2020 r., o godz. 11.00, w sali Obrad Rady Wydziału nr 9 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

                mgr Weroniki Markowskiej

TEMAT: „Akwizycja i dydaktyka wymowy rosyjskiej polskich studentów rusycystów.

Studium teoretyczno-empiryczne”

 

PROMOTOR:  prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska  - UMCS w Lublinie

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Olga Anchimiuk - Uniwersytet w Białymstoku

RECENZENCI:  dr hab. Andrzej Charciarek, prof.- Uniwersytet Śląski

        dr hab. Marzanna Karolczuk - Uniwersytet w Białymstoku

 Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:  HYPERLINK 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu link do części jawnej: HYPERLINK

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 10.45 po zidentyfikowaniu osoby Teams imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    4 czerwca 2020