Obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Ciszewskiej-Psujek

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ W DYSCYPLINIE JĘZYKOZNAWSTWO UMCS w Lubliniepodaje do wiadomości, że dnia 8 grudnia 2020 r., o godz. 13.00, w sali Obrad Rady Wydziału nr 9 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Urszuli Ciszewskiej-Psujek

TEMAT: Sprawność narracyjna mężczyzn uzależnionych od alkoholu

PROMOTOR:  dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

    dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG  - Uniwersytet Gdański

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej: LINK

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 12.45 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

 

                                                                                   Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
                                                                                       prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2020