Obrona pracy doktorskiej mgr Sylwii Iwańczuk

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWSTWO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,
że dnia 23 września 2020r.,
o godz. 11.00,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Sylwii Iwańczuk

TEMAT: Poeta i Inny: „świat tekstu” i obraz relacji międzyludzkich w korespondencji Mariny Cwietajewej

PROMOTOR:  prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda  - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  prof. dr hab. Anna Woźniak- KUL

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska - UW

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: HYPERLINK

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu link do części jawnej: HYPERLINK

 Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 10.45 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    11 września 2020