Obrona pracy doktorskiej mgr. Sebastiana Wasiuty

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 24 stycznia 2018 r., o godz. 10.00,
w sali nr 24 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Sebastiana Wasiuty

TEMAT:  „Przysłowie jako tekst minimalny”

PROMOTOR: prof.dr hab. Jerzy Bartmiński              - UMCS w Lublinie
RECENZENCI:
dr hab. Maciej Eder                                - PAN w Krakowie
                        
prof. dr hab. Anna Pajdzińska            - UMCS w Lublinie

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
http://www.umcs.pl/pl/mgr-sebastian-wasiuta,14017.htm

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2018