Obrona pracy doktorskiej mgr. Przemysława Terejki

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 9 stycznia 2019 r., o godz. 15.00,
w sali 521 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktroskiej

mgr Przemysława Terejki

TEMAT: „In Search of Conversational Implicatures in BBC News Facebook Comments: Ronald Langacker’s Cognitive Grammar versus Paul Grice’s Theory of Meaning and Conversation”

PROMOTOR: dr hab. Przemysław Łozowski, prof.  - UMCS w Lublinie

RECENZENCI: dr hab. Anna Malicka-Kleparska, prof.    - KUL
                         dr hab. Agnieszka Uberman, prof.          - URz

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm.

 

Wstęp wolny

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    14 grudnia 2018