Obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Zgorzałka

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 17 lipca 2019 r., o godz. 11.00,
w sali 521 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Michała Zgorzałka

TEMAT: „The Monster Revisited: A Comparative Study of Post Literary Adaptations of Mary Shelley’s Frankenstein by Universal and Hammer Studios”

PROMOTOR: dr hab. Christopher Garbowski, prof. UMCS    - UMCS

RECENZENCI: dr hab. Marek Paryż                                - UW
                           prof. dr hab. Jacek Dąbała                   - KUL

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są
na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS >>>

 Wstęp wolny

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    4 lipca 2019