Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Juzepczuka

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 11 października 2017 r., o godz. 12.00,
w sali nr 318 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr  Marka Juzepczuka

TEMAT: Stefan Staszewski (1906-1989). Biografia polityczna”

PROMOTOR: prof. dr hab. Janusz Szczepański      - UMCS w Lublinie
RECENZENCI:
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski   U Warszawski
                             
dr hab. Mirosław Szumiło                   - UMCS w Lublinie

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
http://www.umcs.pl/pl/mgr-marek-juzepczuk,13313.htm

Wstęp wolny

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2017